Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Βραχνή

Ως Εισηγήτρια του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», συναντήθηκα σήμερα με τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Βραχνή, στα γραφεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προκειμένου να συζητήσουμε επί του Νομοσχεδίου, ενόψει της καταθέσεώς του στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.