Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσα ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Δικαιολογημένη απουσία από το σχολείο παιδιών δημοτικού που διαμένουν με ευπαθείς ομάδες»
Ρωτώ την Υπουργό:
Μπορεί να προβλεφθεί για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα η δικαιολογημένη απουσία από το σχολείο των μαθητών του δημοτικού που διαμένουν στο ίδιο σπίτι με ευπαθείς ομάδες;