Ενημερώθηκα για τις πρόσφατες ρυθμίσεις που έχουν ως σκοπό τον περιορισμό των κρουσμάτων, για την περαιτέρω θωράκιση του συστήματος υγείας, στο οποίο αναμένεται να ασκηθεί ιδιαίτερη πίεση με τη διαφαινόμενη έλευση του 5ου πανδημικού κύματος της μετάλλαξης Ο. Επιπλέον, συζητήσαμε για τα μέτρα που λαμβάνονται...

Μιλήσαμε για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, για την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα και για...

🔸Κατά την εποικοδομητική συζήτηση μας, παρουσίασα το γενικό πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και αναφέρθηκα στις δράσεις της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για...

https://youtu.be/MeFuvN3ulLY με θέμα: «Αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών: Προστασία και διαδικτυακές εγγυήσεις». Μίλησα για την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση...

https://youtu.be/wbAlVCL0xhE • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την αναβάθμιση του ποινικού χαρακτηρισμού της παράνομης διακίνησης, μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την ερωτική ζωή, σε κακούργημα και κατ’ επέκταση την αύξηση της επαπειλούμενης ποινής.• Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η...

🔺Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων, το ζήτημα των προκλήσεων που θέτουν ενώπιον των εθνικών τουριστικών προορισμών οι αλλαγές που συντελούνται στη βιομηχανία του τουρισμού, τόσο στο περιφερειακό όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της δημιουργίας αλληλένδετων δομών, των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ) και...

https://youtu.be/_yqUzm5t9w8 •Τόνισα ότι ο νέος Προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις βασικές κυβερνητικές στοχεύσεις για δυναμική ανάπτυξη, για ένα οικονομικό μοντέλο φιλικό προς την «πράσινη ανάπτυξη», που φέρνει επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μείωση γραφειοκρατίας, «δίχτυ προστασίας» για τους ευάλωτους και επένδυση στη...

Μέσα από οριζόντιες και επιμέρους πολιτικές θα δημιουργηθούν οι διαδικασίες και προϋποθέσεις προστασίας των παιδιών στην πράξη και πιο συγκεκριμένα:• κατάλληλές υπηρεσίες, • πρωτόκολλα λειτουργίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, • συνεκτικό νομικό πλαίσιο και ενίσχυση της εφαρμογής του.Ευχαριστώ τον κ. Ηρακλή Μοσκώφ, για την...

https://youtu.be/o4jWVFKS9B4 #ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #childabuse #enastapente #oneinfivegreece #kids #oneinfivecampaign #tomistikotisnikis #underwearrule #kampaniaenastapente #councilofEurope #okanonastouesorouxou #i_peripeteia_tou_viktora #againstchildsexualabuse #fm100 #εθνικόσχέδιοδράσης #προστασίαπαιδιών #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #θεσμικέςπαρεμβάσεις #σπάσετησιωπή #revengeporn #metoo #αταιριαστοι #skaitv @skaitv.gr @kyriakos_ www.enastapente.gr...

https://www.youtube.com/watch?v=4x--FwQI3w4 Αναφέρθηκα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μέσω μιας ενιαίας διαχείρισης και...