Ρωτώ τον Υπουργό:1. Θα μπορούσε να διαχωριστεί άμεσα η ρευματολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, ειδικά εν μέσω της πανδημίας, με ξεχωριστές προσβάσεις και υποδομές ώστε να μη διακινδυνεύουν οι ασθενείς και να μη διακυβεύεται το αίσθημα ασφάλειάς τους;2. Θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόβλεψη...

Η ιστορία κινουμένων σχεδίων «Το μυστικό της Νίκης - Η περιπέτεια του Βίκτωρα» έλαβε τη θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με το υπ’ αριθμόν 11/27-02-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίστηκε ότι μπορεί να προβάλλεται και να αξιοποιείται...