Δώσαμε έμφαση στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Τμημα για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρωπης καθώς και την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να ενημερωθούν γονείς και παιδιά για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.Επιπλέον, τον ενημέρωσα για...

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #εθνικόσχέδιοδράσης #προστασίαπαιδιών #σεξουαλικήκακοποίησηπαιδιών #childsexualabuse #kabusinessgr @rallio.lepidou @kyriakos_...

https://youtu.be/mX929Uztnjs #ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #εθνικόσχέδιοδράσης #προστασίαπαιδιών #σεξουαλικήκακοποίησηπαιδιών #childsexualabuse #ελλαδαfm @spyros_papadakis @ellada94.3 @kyriakos_...

https://youtu.be/Jjm35tdwc68 Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Υφυπ. Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, η Υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα και η Υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου.Αφού συνεχάρην...

με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους...

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι απαραίτητη, για να δημιουργηθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις προστασίας των παιδιών στην πράξη, που σημαίνει:· κατάλληλες υπηρεσίες,· πρωτόκολλα λειτουργίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων,· συνεκτικό νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται πλήρως.#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #εθνικόσχέδιοδράσης #προστασίαπαιδιών #σεξουαλικήκακοποίησηπαιδιών #childsexualabuse #υπουργείοεσωτερικών @stelios.petsas @ypesgr @kyriakos_ Προηγούμενο Επόμενο...

«Κύρωση της Συμφωνίας Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για το Υποπεριφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης...

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #διοικούσαεπιτροπή @nickhardgr @kyriakos_...

Οι πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου δημιουργούν ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών που αποσκοπεί σε:● κατά το δυνατόν αποτροπή των εγκλημάτων αυτών κατά των παιδιών● αύξηση των καταγγελιών,● πλαισιωμένη στήριξη των θυμάτων που καταγγέλλουν● αποτελεσματική δίωξη των δραστών● παροχή της κατάλληλης φροντίδας και θεραπείας στα...

Συζητήσαμε για την επικύρωση δυο διεθνών διμερών συμφωνιών για τις θαλάσσιες μεταφορές, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Δημοκρατία της Τυνησίας, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο της χώρας μας στην εμπορική και επιβατική ναυτιλία.Η Ελλάδα διευρύνει τις συμφωνίες της με ξένες χώρες σε ένα αντικείμενο...