Ρωτώ τον Υπουργό:1. Ποιες ενέργειες γίνονται και ποιες δικλείδες υπάρχουν για τη χορήγηση των νέων δανείων με ύψος επιτοκίου δανεισμού ανάλογο αυτού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης;2. Ποιο είναι το κόστος του χρήματος που θα καταβάλλουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας οι εμπορικές τράπεζες της χώρας, προκειμένου...

Ρωτώ την Υπουργό:1. Θα μπορούσαν τα σχολικά κυλικεία να απαλλαγούν της καταβολής ενός τμήματος των ετήσιων μισθωμάτων και να καταβάλλουν τα οφειλόμενα σε δόσεις με ταυτόχρονη παράταση για ένα έτος των διαδικασιών διαγωνισμού εκμίσθωσης;2. Θα μπορούσε να προβλεφθεί η χορήγηση από τα κυλικεία δεκατιανού και...

Η ιστορία κινουμένων σχεδίων «Το μυστικό της Νίκης - Η περιπέτεια του Βίκτωρα» έλαβε τη θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με το υπ’ αριθμόν 11/27-02-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίστηκε ότι μπορεί να προβάλλεται και να αξιοποιείται...

Ρωτώ την Υπουργό:Θα μπορούσε να παραμείνει το μάθημα της Κοινωνιολογίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν, κατ’ αναλογία της δεύτερης ομάδας προσανατολισμού, δύο κατευθύνσεις σπουδών στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η μία με εξεταζόμενο μάθημα τα Λατινικά και η άλλη με εξεταζόμενο μάθημα την Κοινωνιολογία;#ElenaRapti...

Ρωτώ την Υπουργό:1. Θα μπορούσε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα των μαθητών με σύνδρομο down να εξετάζονται προφορικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις;2. Θα μπορούσε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο να προβλεφθεί επίσης ρητά η δημόσια παράλληλη στήριξη και για τους μαθητές...