Ρωτώ τον Υπουργό:1. Θα μπορούσε να ανασταλεί προσωρινά κάθε διαδικασία καύσης των απορριμμάτων RDF-SRF μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και να υπάρξει εκτενής διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση για το συγκεκριμένο θέμα;2. Μπορεί να υπάρξει με πρωτοβουλία του Υπουργείου ο αναγκαίος συντονισμός με την Περιφέρεια...