Παρακολούθησα την επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βασίλης Οικονόμου, με θέμα: «Από την Παιδική Παχυσαρκία στην Επιδημία της Παχυσαρκίας».

🟡 Σκοπός της ημερίδας να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα της δημόσιας υγείας με τρόπο τεκμηριωμένο και μεθοδικό.
🟡 Κρίθηκε επιτακτική η ενημέρωση και η εκπαίδευση όλων μας αναφορικά με τη μετάβαση προς ένα μοντέλο υγείας που θα μας απομακρύνει από επιβλαβείς συνήθειες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, την παιδική παχυσαρκία και θα υιοθετεί υγιή πρότυπα διαβίωσης όπως η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση, η άθληση.
🟡 Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα και στην ηλικία των δέκα-δώδεκα ετών το ποσοστό ξεπερνά το 40%. Κρίσιμα σημεία για την πρόληψη της παχυσαρκίας αποτελούν η διατροφή, η υγιής διαβίωση και η εκπαίδευση.
🟡 Προτάσεις για τη λύση του προβλήματος δόθηκαν από μέλη της επιστημονικής κοινότητας μέσω προγραμμάτων παρέμβασης στα σχολεία, στα αθλητικά σωματεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση που στοχεύουν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και άθλησης.