🟡 Φιλοξενήθηκα στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού δικτύου Thrakinet TV Channel με τον δημοσιογράφο Σταύρο Παπαδόπουλο και συζητήσαμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

🟡Αναφέρθηκα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που εγκαινιάζει 11 νέες πολιτικές, και δρομολογεί δεκάδες άλλες, στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών.
🟠 Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων. Θα γίνεται υποχρεωτική εγγραφή, από τις υπηρεσίες, όλων των περιστατικών που έρχονται στην αντίληψή τους και θα οριστούν οι επαγγελματίες που θα έχουν δικαίωμα καταγραφής και διαβαθμισμένης πρόσβασης στο αρχείο αυτό.
🟠 Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων. Ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη, υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης καλύπτοντας όλες τις φάσεις της παρέμβασης.
🟠 Πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών / Ειδικό Ποινικό Μητρώο για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Το προσωπικό (εργαζόμενοι και εθελοντές) που έρχεται σε καθημερινή επαφή με παιδιά, θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικά ανάλογο πιστοποιητικό χωρίς περίοδο παραγραφής αδικημάτων.
🟠 Πολιτικές Προστασίας του Παιδιού και ορισμός Υπευθύνων Παιδικής Προστασίας, με σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις, για τη διαβίβαση στον εισαγγελέα ή στην αστυνομία κάθε περίπτωσης καταγγελίας ή υπόνοιας σεξουαλικής θυματοποίησης ανηλίκου.
🟠 Εκπαίδευση Επαγγελματιών όλων των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά στην πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών.