Ομιλία μου στην Περιφερειακή Σύνοδο Ηγετών Γυναικών με θέμα «Γυναίκες στην Κοινωνία των Πολιτών», στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco.

🔸Με χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση της Women Act για να συμμετέχω ως ομιλήτρια, στην Περιφερειακή Σύνοδο Ηγετών Γυναικών με θέμα «Γυναίκες στην Κοινωνία των Πολιτών», στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco.
🔸Η Women Act είναι μία μη κερδοσκοπική μη κομματική οργάνωση που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών, στην εκπλήρωση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δυνατοτήτων τους μέσω της παραγωγής γνώσης, της παροχής κατάρτισης και της σύνδεσης με την κοινωνία των πολιτών.
🔸Κλήθηκα να μοιραστώ τις εμπειρίες μου και το πώς κατάφερα να ξεπεράσω τις δυσκολίες που συνάντησα στην πολιτική μου διαδρομή.