📍Επισκέφτηκα τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Rodicare στο Μαρούσι.

📍Μία ομάδα ανθρώπων με διεθνή εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας, πλαισιωμένη από έμπειρους επιστήμονες εξειδικευμένους στους τομείς της Γεροντολογίας, της ψυχολογίας, της παθολογίας και της νοσηλευτικής, οραματίστηκε και δημιούργησε μια πρότυπη μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων που προσφέρει εκτός της ποιοτικής διαμονής, πολλή αγάπη φροντίδα αλλά και πρωτοποριακές υπηρεσίες με σεβασμό στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
 
📍Είναι σημαντικό να παρέχεται στους ηλικιωμένους ένα ασφαλές περιβάλλον, που τους επιτρέπει να απολαύσουν τη ζωή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.