Ως Υφυπουργός Τουρισμού συμμετείχα σε συζήτηση στο πάνελ του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός μια Εθνική Υπόθεση», με θέμα «Τα νέα μοντέλα τουρισμού και οι εναλλακτικοί νησιωτικοί προορισμοί» και συντονίστρια τη δημοσιογράφο Μαρία Αναστασοπούλου @manastasopoulou.

Πιο συγκεκριμένα :

📍Επεσήμανα τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που έχει καταρτίσει, για την επίτευξη της βιωσιμότητας των προορισμών.

📍Αναφέρθηκα στον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού για τη διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση διαδραματίζουν οι Ειδικές Μορφές Τουρισμού, που βρίσκονται στις αρμοδιότητες μου και μπορούν να αποτελέσουν τη λύση για την τουριστική ανάπτυξη σε εναλλακτικούς προορισμούς, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

📍Τέλος ως Υφυπουργός Τουρισμού αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση τόνισα την ανάγκη αναβάθμισης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς αποτελεί έναν από τους 4 κεντρικούς στόχους του Υπουργείου Τουρισμού. Ο ελληνικός τουρισμός είναι πρωτίστως οι άνθρωποι του και σε αυτούς οφείλουμε να επενδύσουμε για να ενισχύσουμε τον ελληνικό τουρισμό.