Ως Υφυπουργός Τουρισμού με αρμοδιότητες στην Τουριστική Εκπαίδευση, είχα τη χαρά να υποδεχτώ τη Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου @Sophia_efraimoglou , πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στο Υπουργείο Τουρισμού. Το ΕΒΕΑ, ως μακροχρόνιος πρωταγωνιστής στην ελληνική οικονομία, παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.

🔹Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε τη σημασία της σύνδεσης της τουριστικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές τουριστικών σχολών σε τουριστικές επιχειρήσεις.

🔹Επιπλέον, συζητήσαμε τη δυνατότητα συνεργασίας για την ανίχνευση των αναγκών της αγοράς σε επαγγελματίες του τουρισμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης.

🔹Το ΕΒΕΑ αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο και σημαντικό συνεργάτη στις προσπάθειές μας για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού, προκειμένου να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.