Ως Υφυπουργός Τουρισμού, αρμόδια για τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ, Γιώργο Πατούλη.

Το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας προωθεί την παροχή υπηρεσιών υγείας και ευεξίας υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με τις ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήσαμε τους βασικούς τομείς προτεραιότητας για την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας, και συμφωνήσαμε στην ανάγκη:
▪️Διαμόρφωσης κανονιστικό πλαισίου
▪️Προβολής και προώθησης του Τουρισμού Υγείας
▪️Ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στον Τουρισμό Υγείας

Τελικός στόχος είναι η ανάδειξη και εδραίωση της χώρας ως πρωτοπόρου προορισμού για τον ιατρικό τουρισμό στο διεθνές προσκήνιο.