Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου, που να εξασφαλίζει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στους μαθητές.

Ο νόμος αποτελείται από τρεις αλληλένδετους πυλώνες:
✔️ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων
✔️ο δεύτερος στη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, ως μέσου για την ενδυνάμωσή τους
✔️ ο τρίτος στην ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του σχολείου.