Η Προεδρία της Κυβέρνησης ανάρτησε στο https://government.gov.gr το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022-2027, όπως διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων.

🔹Για την παρακολούθηση του ΕΣΔ αναλαμβάνω καθήκοντα Εθνικής Συντονίστριας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων με απόφαση Πρωθυπουργού.

🔹Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εκπονεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την προστασία των παιδιών από το έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

🔹Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση αποτελεί μια ολιστική παρέμβαση στο υφιστάμενο πλαίσιο δομών και λειτουργιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών.

🔹Είναι ένα εγχείρημα συνεκτικής αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων δυνατοτήτων του συστήματος για την πρόληψη του φαινομένου, την προαγωγή της αποκάλυψής του όταν συμβαίνει, τη γρήγορη και αποτελεσματική δίωξη των δραστών και την παροχή προστασίας και στήριξης στα θύματα.

🔹Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εισάγει 11 νέες πολιτικές, πέντε οριζόντιες διυπουργικές και έξι επιμέρους. Υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας και για την επίβλεψή του συγκροτείται Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών στην οποία μετέχουν 12 Υπουργεία.

🔹Όραμα μας μια Ελλάδα μηδενικής ανοχής στην σεξουαλική βία κατά των παιδιών που θα κινητοποιήσει όλες τις θεσμικές και κοινωνικές της δυνάμεις για την εξάλειψη του φαινομένου.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #εθνικόσχέδιοδράσης