Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κατόπιν σύγκλησης από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του ΚτΒ, προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με τα έργα:

α) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και τον Κάθετο Άξονα Α29 (2020-2022)», με κωδικό αναφοράς 5823.
β) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα και στους Κάθετους Άξονες A1, Α25 και Α23 (2020-2022)», με κωδικό αναφοράς 5824» και
γ) «Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδικές καθώς και σε λοιπές υποδομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020».
🔸Τα μεγάλα έργα υποδομής διατρέχουν τη χώρα σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δικτύων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων, που θα συμβάλλει στην ασφάλεια των μετακινήσεων και στην ταχύτητα των εμπορευματικών μεταφορών.