Φιλοξενήθηκα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 TV @ant1tv, στην εκπομπή «υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου @fotinigeorgiou2.

🖌Παρουσίασα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση.

🖌Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εισάγει 11 νέες πολιτικές και οργανώνει στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών δεκάδες μέτρα.

🖌Επιγραμματικά, οι πολιτικές είναι:

▪ Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων
▪ Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων
▪ Πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών-Ειδικό Ποινικό Μητρώο για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων
▪ Εκπαίδευση Επαγγελματιών
▪ Πολιτικές Προστασίας του Παιδιού και ορισμός Υπευθύνων Παιδικής Προστασίας
▪ Εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
▪ Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών για την πρόληψη της δια ζώσης και της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσής τους
▪ Ενίσχυση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών συνδρομής των παιδιών και δίωξης των δραστών
▪ Θεσμικές παρεμβάσεις επικαιροποίησης – αναβάθμισης του υφιστάμενου πλαισίου
▪ Ενίσχυση της έρευνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών
▪ Συστράτευση ιδιωτικού και δημόσιου, κυβερνητικού και μη κυβερνητικού τομέα.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #ΕθνικόΣχέδιοΔράσης @fotinigeorgiou2 @ant1tv