Στην ολομέλεια της Βουλης στη συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».