Φιλοξενήθηκα στον σταθμό STAR Κεντρικής Ελλάδας @starkentrikiselladas, στην εκπομπή «Μεσημβρινά Γεγονότα» με τη Θώμη Παληού @thomi_paliou.