Συμμετείχα στη διαδικτυακή εκδήλωσε που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), ενόψει της παγκόσμιας ημέρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

με θέμα: «Αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών: Προστασία και διαδικτυακές εγγυήσεις». Μίλησα για την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, που πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό.
🔺 Ανέφερα ότι η πανδημία συνέβαλλε στην αύξηση των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, αφενός, λόγω του εγκλεισμού του θύματος με τον θύτη στον ίδιο χώρο και αφετέρου, διότι περισσότεροι δράστες επέλεξαν να προσεγγίσουν διαδικτυακά τα θύματά τους, ενώ πολλοί εξ αυτών επέλεξαν να επισκεφτούν και sites παιδικού πορνογραφικού υλικού.
🔺 To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δύο εκπαιδευτικά προγράμματα της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ». Τα προγράμματα θα διδάσκονται στο νηπιαγωγείο και στις α’ β’, γ’ και δ’ τάξεις του Δημοτικού, στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγή Υγείας και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
🔺 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στοχεύει να:
• αναπροσαρμόσει τις θεσμικές λειτουργίες στην κατεύθυνση των φιλικών προς το παιδί διαδικασιών
• μειώσει τα κρούσματα που συμβαίνουν
• αυξήσει τα κρούσματα που αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, ώστε να διερευνηθούν.
🔺 Οι συστημικές δυσλειτουργίες θα θεραπευτούν με τη δημιουργία:
• κατάλληλων υπηρεσιών
• πρωτοκόλλων λειτουργίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων
• συνεκτικού νομικού πλαισίου και ενίσχυση της εφαρμογής του.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #childabuse #enastapente #oneinfivegreece #kids #oneinfivecampaign #tomistikotisnikis #underwearrule #kampaniaenastapente #councilofEurope #okanonastouesorouxou #i_peripeteia_tou_viktora #againstchildsexualabuse #εθνικόσχέδιοδράσης #προστασίαπαιδιών #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #θεσμικέςπαρεμβάσεις #σπάσετησιωπή #metoo