Εισήγησή μου στην συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη δεύτερη ανάγνωση των άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τις μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Εισήγησή μου στην συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη δεύτερη ανάγνωση των άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τις μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.