Ως εισηγήτρια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», μίλησα στην Ολομέλεια της Βουλής στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του παραπάνω νομοσχεδίου.

Ως εισηγήτρια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», μίλησα στην Ολομέλεια της Βουλής στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του παραπάνω νομοσχεδίου.
Αναφέρθηκα στις αλλαγές που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου και τις ευεργετικές διατάξεις για τις γυναίκες κάθε ηλικίας που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια.
Το σχέδιο νόμου προβλέπει:
• Αύξηση του ηλικιακού ορίου των γυναικών που δύνανται να προσφύγουν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από το 50ο έτος στο 54ο έτος της ηλικίας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.
• Δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν τα ωάριά τους και να κάνουν χρήση αυτών όποτε το επιθυμήσουν.
• Κατάργηση της απαιτούμενης συναίνεσης του συζύγου για την κρυοσυντήρηση ωαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί.
• Δυνατότητα στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων της χωρίς τη συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου.
• Δυνατότητα στα άτομα που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
• Θέσπιση ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων και να εξασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και της προσωπικότητάς τους.