Φιλοξενήθηκα στο Ράδιο Ζυγός FM100, Τρίκαλα, στην εκπομπή «Χαμηλές Πτήσεις» με τον δημοσιογράφο Χρήστο Κοντό και συζητήσαμε για τις μεταρρυθμίσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τα δικαιώματα των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα:
➡️ Αυξάνουμε το ηλικιακό όριο των γυναικών που δύνανται να προσφύγουν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από το 50ο έτος στο 54ο έτος της ηλικίας.
➡️ Επιτρέπουμε την κρυοσυντήρηση ωαρίων όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν τα ωάρια τους και να κάνουν χρήση αυτών όποτε το επιθυμήσουν.
➡️ Καταργούμε την απαιτούμενη συναίνεση του συζύγου για την κρυοσυντήρηση ωαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί.
➡️ Επιτρέπουμε στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων της χωρίς τη συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου.
➡️ Διασφαλίζουμε τη δυνατότητα ατόμων που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
➡️ Διασφαλίζουμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων εξασφαλίζοντας την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και της προσωπικότητάς τους