Στη διαδικτυακή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρουσίασα τα μηνύματα της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, δίνοντας έμφαση στη πολυετή, στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την καμπάνια για την προστασία των παιδιών, με σκοπό η Κ.Ε.Δ.Ε. να στηρίξει τη διάδοση των μηνυμάτων, που είναι χρήσιμο να φτάσουν σε γονείς και παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Πεποίθησή μας είναι ότι τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή και ότι αξίζει να επενδύσουμε σε αυτό τον σκοπό.