Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα συζήτησης την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να δημιουργήσει βιώσιμα συστήματα αστικών μεταφορών που περιλαμβάνουν τόσο την ενίσχυση των δημοσίων μέσων μεταφοράς και την ποδηλατοκίνηση, όσο και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και τη μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, με παράλληλη προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης.
Είναι ένα νομοσχέδιο που αγγίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών θέτοντας ποιοτικούς στόχους στην αστική μετακίνηση.