Στην εισήγησή μου στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας»

αναφέρθηκα στη χρησιμότητα διακρατικών συμφωνιών, που αναβαθμίζουν το αναπτυξιακό περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες στενότερων δεσμών με κράτη της Βαλκανικής, ενώ χαρακτήρισα τη συμφωνία ως μέρος διπλωματικής πρακτικής και εξωστρέφειας της χώρας με μια γειτονική δημοκρατία και συνολικά μια περιοχή που θέλει να αναπτυχθεί και να βρει τον δρόμο της προς την Ενωμένη Ευρώπη.
Αναφέρθηκα στις συνέργειες που προβλέπει η συμφωνία στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και στη δημιουργία νέας κοινής γνώσης που θα συνεκμεταλλευτούν οι δύο χώρες για να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους σε θέματα επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.