Κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στη Βουλή, στη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τόνισα ότι το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των εργαζόμενων του 21ου αιώνα, διευρύνοντας πολλά υφιστάμενα δικαιώματα και δημιουργώντας πολλά νέα.

Ο νέος νόμος προβλέπει την διεύρυνση του δικαιώματος διευθέτησης εργασίας σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων, εισάγει επισήμως την τηλεργασία αλλά και το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζόμενου, αυξάνει τις άδειες και τις κατηγορίες απαγόρευσης της απόλυσης και καθιερώνει την ψηφιακή κάρτα ενάντια στην αδήλωτη εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες.
Επίσης, ο συνδικαλισμός περνάει στην ψηφιακή εποχή με ηλεκτρονικά μητρώα και ψηφοφορίες, ενώ το δικαίωμα της απεργίας πλέον έχει κανόνες και δεν ασκείται σε βάρος της κοινωνίας.
Έκανα ειδική αναφορά στην ιδιαίτερη προστασία που εισάγει ο νέος νόμος ενάντια στη βία και σεξουαλική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους, για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ειδικές διατάξεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους εργοδότες, ενώ κλείνοντας κάλεσα τους συναδέλφους βουλευτές να υπερψηφίσουν το νόμο που «συμφιλιώνει την προσωπική με την επαγγελματική ζωή και κοιτά προς το μέλλον».