Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπροσώπους του οργανισμού «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του παιδιού» και του φορέα κοινωνικής φροντίδας για την γονεϊκή ισότητα για το παιδί «ΓΟΝ.ΙΣ.» με σκοπό την ενημέρωσή μου για τις θέσεις και απόψεις των δύο φορέων σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο.


Άκουσα με προσοχή τα επιχειρήματα των μελών των φορέων και ειδικών επιστημόνων που συμμετείχαν στη συζήτηση. Στόχος είναι να οδηγηθούμε σε ένα άρτιο και λειτουργικό νομοθέτημα, με κυρίαρχο μέλημα το συμφέρον του παιδιού.