Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή του αναθεωρημένου κώδικα αντιντόπινγκ, η οποία σε συνδυασμό με τις θεσμικές και λειτουργικές παρεμβάσεις θα απομακρύνουν τον κίνδυνο απομόνωσης της χώρας μας από την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που βάζει τις βάσεις ενός σύγχρονου πλαισίου ελέγχου και καταπολέμησης του ντόπινγκ.
Η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατεί σε κάθε πολιτική που διασφαλίζει το ‘ευ αγωνίζεσθαι’. Το ντόπινγκ πλήγωσε και τη χώρα μας και είναι χρέος μας να το βγάλουμε από το αθλητικό μας λεξιλόγιο. Με τολμηρές κινήσεις κερδίσαμε ξανά την αξιοπιστία της WADA, προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κερδίσουμε εκ νέου τη διαπίστευση και συνολικά την αποκατάσταση του ελληνικού αντιντόπινγκ».