Ευχαριστώ τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας, για παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων στον κλάδο της εστίασης.

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα παρατείνεται, για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων είχε ανασταλεί με κρατική εντολή (άρθρο 101).