Συναντήθηκα ως Υφυπουργός Τουρισμού αρμόδια για τις ειδικές μορφές τουρισμού με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, για να συζητήσουμε παραμέτρους περαιτέρω ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

📌Στην πολύ ενδιαφέρουσα και θέρμη συζήτηση εστιάσαμε στην ανάγκη συστηματικότερης προβολής του τεράστιου πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μέσω του ελληνικού τουρισμού.

📌Αναφερθήκαμε σε κοινές πρωτοβουλίες που έχουμε αναπτύξει, όπως στον θρησκευτικό τουρισμό με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού στην Κοινή Συντονιστική Επιτροπή Προσκυνηματικού Τουρισμού, στον οινοτουρισμό με τη συνεργασία μας με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και την ευρωπαϊκή πολιτιστική διαδρομή κρασιού, στον στρατιωτικό και ιστορικό τουρισμό για την ανάδειξη και της σύγχρονης ιστορικής πορείας της Ελλάδας.

📌Η συνεργασία μας με το Υπουργειο Πολιτισμού συνεχίζεται και στον κινηματογραφικό τουρισμό, μέσω του νέου εθνικού οπτικοακουστικού φορέα που θεσπίζεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.