Ξεκινά η λειτουργία του πρώτου «Σπιτιού του Παιδιού» στην Αθήνα

❗️Το «Σπίτι του Παιδιού» είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος ακρόασης των παιδιών, φιλικός προς το παιδί, όπου διεξάγεται η μία και μόνη δικανική εξέταση-κατάθεση του παιδιού-θύματος.

❗️Αποτελεί μία από τις προτάσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, για την οποία είχαμε συζητήσει εκτενώς με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης αρμόδιο για θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γιώργο Κώτσηρα, τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνο Αλεξανδρή και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.

❗️Σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Κώτσηρα, μετά από ενέργειες, συνεχείς παρεμβάσεις και διαρκή συνεργασία με φορείς, όπως η ΚΤΥΠ Α.Ε., ρυθμίστηκαν οι τεχνικές παράμετροι προς αντιμετώπιση των πρακτικών δυσχερειών που είχαν εντοπισθεί και πλέον το «Σπίτι του Παιδιού» της Αθήνας τίθεται προς λειτουργία με αποτελεσματικότητα και οργανωτική επάρκεια. Έγινε άρση των διοικητικών, κτιριακών και οργανωτικών εμποδίων με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων (θεσμός «Σπίτια του Παιδιού»).

❗️Στόχος είναι να λειτουργήσουν άλλα τέσσερα «Σπίτια του Παιδιού» σε πόλεις της επικράτειας.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης μία βασική διυπουργική πολιτική αφορά στη δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων με διατομεακές προβλέψεις για τον τρόπο λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη, υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης που θα πλαισιώνει μεταξύ άλλων τη λειτουργία των «Σπιτιών του Παιδιού».

❗️Ευχαριστώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στήριξη του αγώνα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.