Στη συνάντησή μου με τον Ηρακλή Μοσκώφ, Επικεφαλής του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τα διυπουργικά οριζόντια μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Μέσα από οριζόντιες και επιμέρους πολιτικές θα δημιουργηθούν οι διαδικασίες και προϋποθέσεις προστασίας των παιδιών στην πράξη και πιο συγκεκριμένα:
• κατάλληλές υπηρεσίες,
• πρωτόκολλα λειτουργίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων,
• συνεκτικό νομικό πλαίσιο και ενίσχυση της εφαρμογής του.
Ευχαριστώ τον κ. Ηρακλή Μοσκώφ, για την αμέριστη συμπαράστασή του στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.