Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: «Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης που τιτλοφορείται “Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς” μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”».

Η σύμβαση παραχώρησης αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εικόνα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας, κάτι που αναμένεται να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και στην ώθηση της ελληνική οικονομίας.