Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, συζητήσαμε για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

🔸Το νομοσχέδιο ρυθμίζει ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και ταυτόχρονα εναρμονίζει τη χώρα μας με τη συνολική δέσμευση των χωρών της Ευρώπης για πιο ενεργές οικολογικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και περιλαμβάνει σημαντικές ενεργειακές ρυθμίσεις σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική συνείδηση και ο δείκτης ευαισθησίας των πολιτών αποτελούν τη βάση για όλο και πιο ενεργές περιβαλλοντικές πολιτικές.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Ελλάδα #Thessaloniki #photooftheday #nd #νδ #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #ΥπουργείοΠεριβάλλοντος #ενέργεια #απόβλητα #διαχείρισηαποβλήτων #ανακύκλωση #οικολογία #οικολογικήπολιτική #περιβάλλον #οικολογικήσυνείδηση