Στη διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γραμματείας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας με θέμα: «Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στην εργασία», μίλησαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και η Υφυπουργός για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα.

Θεωρώ ότι η κυβέρνηση κάνει μια μεγάλη τομή στην εργασία, καθώς την τοποθετεί στο πλαίσιο και στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας. Οι νέες ρυθμίσεις συμφιλιώνουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή.
Θεσπίζονται μέτρα για την αποτροπή φαινομένων βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, εισάγεται το δικαίωμα προσαρμογής της εργασίας στις ανάγκες των γονέων και φροντιστών παιδιών ηλικίας έως 12 ετών, θεσπίζονται κανόνες για την τηλεργασία και το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» του εργαζόμενου, προβλέπεται επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια και για τους δύο γονείς, θεσμοθετείται η άδεια πατρότητας 14 ημερών και προστατεύεται ο νέος πατέρας από την απόλυση για 6 μήνες από τη γέννηση κάθε παιδιού.
Η κυβέρνηση δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας συγχρονισμένο με τις ανάγκες του 21ου αιώνα, με σύγχρονα δικαιώματα, νέες δυνατότητες, καλύτερες συνθήκες.