Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

«Κύρωση της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε με τον ν. 3597/2007 (Α΄168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: 1) με την από 28.11.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α΄ 269), 2) με την από 19.12.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176)» και 3) με την από 11.12.2018 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4586/2018 (Α΄217)»

✔️Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής που είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό των οδικών αξόνων της χώρας. Το νέο έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας διευκολύνοντας και κάνοντας ασφαλέστερες τις μετακινήσεις, τις εμπορευματικές μεταφορές και τη διασύνδεση πόλεων και χωριών κατά μήκος του οδικού άξονα.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Ελλάδα #Thessaloniki #photooftheday #nd #νδ #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #ΥπουργείοΥποδομώνκαιΜεταφορών #ε65 #υποδομές #οδικόςάξονας