Παρακολούθησα την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου».

Το σχέδιο νόμου έχει ενσωματώσει προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.
Πιο συγκεκριμένα:
• αυξάνεται ο χρόνος ουσιαστικής και ποιοτικής επικοινωνίας των παιδιών με τον έτερο γονέα,
• εισάγεται η διαμεσολάβηση, ως τρόπος επίλυσης της διαφοράς,
• ενισχύεται η κρίση του δικαστή και γίνεται πιο ουσιαστικός ο ρόλος του όταν αυτός διερευνά το αληθές συμφέρον του παιδιού,
• είναι απόλυτα συμβατό με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την κακοποίηση των γυναικών.