Με σκοπό τη διάδοση των μηνυμάτων για την πρόληψη και τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και στα παιδιά με προβλήματα όρασης, η ελληνική καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης, προχώρησε, με την επιστημονική συνδρομή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην μετατροπή του παραμυθιού του Συμβουλίου της Ευρώπης «Η Κίκο και το χέρι» σε απτική (ανάγλυφη) μορφή ανάγνωσης, σε κώδικα-γραφή Braille.

Με το κείμενο και τη λεκτική περιγραφή των εικόνων σε κώδικα-γραφή Braille, καθώς και την ανάγλυφη αποτύπωση των εικόνων, το παραμύθι διαβάζεται εύκολα μέσω της αφής.
Η μετατροπή του παραμυθιού έγινε το 2016, από τον καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Αναπληρωτή Πρύτανη, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, και την υποψήφια διδάκτορα Μαριαλένα Μπαρούτη.
Δίνεται ένας μεγάλος αγώνας, ώστε να μην αποκλειστεί κανένα παιδί από την πρόσβαση στο υλικό ενημέρωσης και τους κανόνες αυτοπροστασίας.