Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, στην οποία παρέστη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας για την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.), Κωνσταντίνο Μαύρο, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση/έργο:

«Μελέτη, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 200MW στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης στην Π.Ε. Κοζάνης και σύνδεσή του σε δυο Υποσταθμούς 150kV υπαίθριου τύπου μέσω νέων Μ/Σ 33kV/150kV».
Τα θέματα της ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα έχουν και ειδικό ενδιαφέρον, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που έχουν μονάδες παραγωγής, όσο και για την επένδυση σε καθαρές μορφές ενέργειας.