Συμμετείχα στην ενημερωτική συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κατόπιν αιτήματος σύγκλησης συνεδρίασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, για το έργο «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (ΣΣΑ) – Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων».

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο υποδομής που σχεδιάστηκε και υλοποιείται στη περιοχή των Σεπολίων και εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο αναβάθμισης των μέσων μαζικής κυκλοφορίας στους περιφερειακούς δήμους της Αττικής.
Η κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στην περιοχή των Σεπολίων προσθέτει σημαντικά οφέλη στην περιοχή, στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και στο περιβάλλον.
Μικρά και μεγάλα έργα υποδομών κάνουν πιο ποιοτικές τις αστικές μετακινήσεις στην Αθήνα.