Συζητήσαμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Κώτσηρα, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, Αθανάσιο Κοντογεώργη και τον Διευθυντή της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Γιώργο Νικολαΐδη,

θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε να ενθαρρύνεται η αποκάλυψη από τα ίδια τα παιδιά-θύματα, να διερευνώνται ενδελεχώς όλες οι καταγγελίες ή οι υπόνοιες και να γίνονται όλες οι κατάλληλες ενέργειες για την προστασία του παιδιού αλλά και την δίωξη του δράστη.