ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

❗️Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, μέσω του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφάσισε τη σύσταση Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων στα Τμήματα Ασφάλειας των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Πατρών, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Λάρισας.

❗️Τα Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων, στελεχώνονται από αστυνομικό προσωπικό και κατά προτίμηση από κατόχους πτυχίου Ψυχολογίας ή προσωπικό που έχει λάβει σχετική με το αντικείμενο εκπαίδευση και είναι αρμόδια για:

α. την πρόληψη και καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή εναντίον αυτών, σε συνεργασία με τους συναρμοδίους φορείς,

β. την αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων, συνεργαζόμενα προς τούτο με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων και τους συναρμόδιους φορείς,

γ. τη μεταχείριση (κράτηση, μεταγωγή κ.λπ.) των ποινικών παραβατών ανηλίκων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις αστυνομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων,

δ. την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της εγκληματικότητας των ανηλίκων και
ε. τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που διαπράττονται από τους ανηλίκους, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

❗️Ευχαριστώ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προσωπικά τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που μέσω της σύστασης των γραφείων Προστασίας Ανηλίκων συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και συγκεκριμένα στην δυνατότητα εξειδικευμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης των περιστατικών

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #childabuse #enastapente #oneinfivegreece #kids #oneinfivecampaign #tomistikotisnikis #underwearrule #kampaniaenastapente #councilofEurope #okanonastouesorouxou #i_peripeteia_tou_viktora #againstchildsexualabuse #εθνικόσχέδιοδράσης #προστασίαπαιδιών #παιδικήσεξυαλικήκακοποίηση #παιδικήσεξουαλικήεκμετάλλευση @kyriakos_