Στη διαδικτυακή μας συνάντηση με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την Αντεγκληματική Πολιτική, Λευτέρη Οικονόμου συζητήσαμε τις πολιτικές ευθύνης του Υπουργείου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

Οι πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης δημιουργούν ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών που αποσκοπεί σε:
• κατά το δυνατόν αποτροπή των εγκλημάτων αυτών κατά των παιδιών
• αύξηση των καταγγελιών
• πλαισιωμένη στήριξη των θυμάτων που καταγγέλλουν
• αποτελεσματική δίωξη των δραστών
• χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων εντοπισμού
• ευρωπαϊκή συνεργασία για την ολιστική αντιμετώπιση των περιστατικών και τον συντονισμό ενεργειών των κρατών μελών