Ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών για τις κατεδαφίσεις σπιτιών ομογενών στη Χειμάρρα.

Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις κατεδαφίσεις σπιτιών ομογενών στη Χειμάρρα.
Ρωτώ τον Υπουργό:
1. Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εξωτερικών την συγκεκριμένη κρίση;
2. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει σε σχέση με τους ομογενείς για την υπεράσπιση των περιουσιών τους;
3. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνηση σε επίπεδο υπουργείου εξωτερικών για το συγκεκριμένο θέμα;