Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την βαθμολογική εξέλιξη στους μόνιμους εξ εφεδρείας υπαξιωματικούς.

Έλενα Ράπτη: «Η βαθμολογική εξέλιξη των μόνιμων εξ’ εφεδρείας υπαξιωματικών αποτελεί δείγμα αναγνώρισης της 20ετούς προσφοράς τους στις ένοπλες δυνάμεις.»
Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με την βαθμολογική εξέλιξη στους μόνιμους εξ εφεδρείας υπαξιωματικούς.
Ρωτώ τον Υπουργό:
1.Μπορεί το υπουργείο σας να κάνει τη σχετική νομοθετική παρέμβαση, μέσω μιας τροπολογίας που θα προβλέπει την ισχύ του δικαιώματος και για τους προ της δημοσίευσης της σχετικής διάταξης ανακληθέντες και απολυθέντες μόνιμους εξ’ εφεδρείας υπαξιωματικούς;