Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για την ευθύνη διοικήσεων επαγγελματικών σωματείων

Έλενα Ράπτη: «H ευθύνη μελών επόμενων συμβουλίων για τις πράξεις παρελθουσών διοικήσεων απομακρύνει από τις διοικήσεις σοβαρούς ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στα κοινά»
Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την ευθύνη διοικήσεων επαγγελματικών σωματείων.
Ρωτώ τον Υπουργό:
1.Ισχύουν όσα αναφέρει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και αν ναι, τι ακριβώς προβλέπει ο σχετικός νόμος για την ευθύνη των μελών των διοικήσεων σωματείων;
2.Αν όντως προβλέπει την ευθύνη μελών επόμενων συμβουλίων για τις πράξεις παρελθουσών διοικήσεων, προτίθεστε να αλλάξετε, ενδεχομένως με μια τροπολογία, τη σχετική πρόβλεψη, ώστε για να αποδίδεται δίκαια η ευθύνη εκεί που αναλογεί με τρόπο που να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των μελών του συλλογικού οργάνου