Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%».

To παρόν σχέδιο νόμου διασφαλίζει τον ομαλό και ασφαλή εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς με τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης με συνθήκες υψίστης ασφάλειας και υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ., τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο με κύριο σκοπό τη διευκόλυνση της εξαγωγής των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, στα πρότυπα της διαδικασίας εξαγωγής που ισχύει για τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ενώ σε ότι αφορά στην κυκλοφορία της στην Ελλάδα διατηρεί σε ισχύ το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, που προβλέπει έκδοση ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) πριν την διάθεσή του σε ασθενείς.