Στη διαδικτυακή συνάντηση με την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Μαρία Γαβουνέλη και την Επιστημονική Συνεργάτιδα του οργανισμού Κατερινα Χαροκόπου, συζητήσαμε τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Στοχος μας η κινητοποίησης όλων των θεσμικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας για την εξάλειψη του φαινομένου.

Η ΕΕΔΑ μπορεί να συνεισφέρει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και της αποστολής της, ως θεματοφύλακα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, με την παροχή διαρκούς συμβουλευτικής, με την ανταλλαγή εμπειριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και με τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα του αντικειμένου της.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #εθνικόσχέδιοδράσης #προστασίαπαιδιών #σεξουαλικήκακοποίησηπαιδιών #εεδα